انواع لعاب

معرفی محصول:لعاب (Glaze) یک پوشش شیشه ای آمورف است که روی بدنه های سرامیکی اعمال می شود. واژه لعاب برخی مواقع به ترکیبی از مواد خواه به صورت پودر و خواه به صورت سوسپانسیونی معلق در آب که برای اعمال روی بدنه های سرامیکی چه به صورت غوطه وری و چه به صورت اسپری تهیه می شوند گفته می شود. بعد از عملیات حرارتی، این مخلوط پودر ذوب و شیشه ای شده و به سطح بدنه خواص دلخواه را می دهد. به عبارتی لعاب قشرنازك شيشه اي ياشيشه مانندي است كه درفرايند لعابكاري برسطوح بعضي اجسام سراميكي پوشش داده مي شود. از لعاب در صنعت کاشی و سرامیک استفاده می شود.
صنعت:محصولات شیمیایی
شرکت تولید کننده:لعابیران(سهامی عام)
جایگاه در تولید محصول:میزان تولید22 هزار تن
سهم در تولید کشور11%