‏برنامه راهبردی‏

چشم انداز :

دسترسی به 15 درصد بازار رده اول و دوم فولاد ، رده اول و دوم مس و رده اول طلا در طی 5 سال آتی (393 - 1397)  از طریق سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فلزی حداقل به میزان 105،000 میلیارد ریال در طی 5 سال ( 1393- 1397 ) به نحوی که ارزش روز سرمایه گذاری در پایان دوره به 315،000 میلیارد ریال برسد.

ماموریت :

        شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) ماموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلند مدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت ها در حوزه تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی؛ و از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته و بهره گیری از کلیه امکانات وتوانمندی های هلدینگ به منظور سرآمدکردن شرکت ها در صنعت مرتبط می داند. برای این منظور هلدینگ صدرتامین در 5 سال ( 1393  1397 ) آتی اقدام   به سرمایه گذاری جدید به میزان 105،000 میلیارد ریال خواهد نمود.

اهداف :

 • دسترسی به 15 درصد بازار رده اول و دوم فولاد، رده اول و دوم مس و رده اول طلا در طی 5 سال آتی ( 1393 الی 1397 )

 •  خروج از سرمایه گذاری های غیر مرتبط

 •  بهینه سازی نسبت های اهرمی

 •  ارتقاء بهره وری و کارآیی

 •  ارتقاء نظام های کسب و کار هلدینگ 

  راهبردهای اصلی شرکت :

  با عنایت به توسعه فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در بخش صنایع معدنی، جهت گیری های اصلی همچون حفظ و ارتقاء، توانمندسازی و توسعه ای در ارائه راهبردها در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است از آنجائیکه مقرر است شرکت به صورت تخصصی در فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی حضور داشته باشد، در نظر دارد در طی برنامه 5 ساله، زنجیره ارزش فعالیت های خویش را در این حوزه تکمیل نماید. بر همین اساس راهبردهای اصلی شرکت در چهار رویکرد بازنگری شده زیر ارائه شده است.
  • توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت ( در مقیاس مناسب )
  • ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ( فعلی ) با تاکید بر توان خلق ارزش
  • ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
  • ارتقاء توانمندی ها

ارزشهای محوری :

ارزش های حاکم و نافذ بر کلیه فعالیت های شرکت مبتنی بر ارزش های محوری ذیل می باشد که  با توجه به ارزش های محوری شستا در نظر گرفته شده است.
 • مسئولیت­پذیری و پاسخگویی
 • شفافیت در ارائه اطلاعات  با حفظ حفاظت و صیانت از آن
 • همکاری، همدلی، مشارکت و هم­افزایی
 • تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت های 
 • صحت، دقت، سرعت در تولید و ارائه اطلاعات
 • رضایت ذی­نفعان درونی و بیرونی