درباره شرکت معدنی املاح ایران

شرکت معدنی املاح ایران در سال 1363 تاسیس و به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت اکتشاف، استخراج و فرآوری املاح مختلف معدنی بالاخص سولفات سدیم می باشد.
در حال حاضر دارای چهار واحد در دو مجتمع تولیدی، یکی واقع در گرمسار و دیگری واقع در اراک به شرح زیر می باشد.
واحد شماره یک: کارخانه تولید سولفات سدیم گرمسار – بهره برداری در سال 1373
واحد شماره دو: کارخانه تولید سولفات سدیم اراک – بهر برداری در سال 1379
واحد شماره سه: کارخانه تولید نمک تصفیه شده گرمسار – بهره برداری در سال 1383
واحد شماره چهار: کارخانه تولید سولفات سدیم اراک – بهر برداری در سال 1384
این شرکت بزرگترین تولید کننده نمک تصفیه شده تبلور مجدد در ایران و سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه بوده که ظرفیت تولید آن در بخش نمک تصفیه 40 هزار تن و در بخش سولفات سدیم 90 هزار تن می باشد.
حدود 87% سهام شرکت معدنی املاح متعلق به شرکت سرمایه گذاری صدرتامین می باشد.

درباره شرکت معدنی املاح ایران