نمک خوراکی

معرفی محصول:نمک خوراکی همان سدیم کلرید است که در طبیعت یافت می شود و آن را با فرمول NACL  نشان می دهیم، سدیم کلرید از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است که سدیم فلزی نرم و بسیار واکنش پذیر است و از طرف دیگر کلر یک غیر فلز است که به صورت گاز دو اتمی وجود دارد و به نوبه خود بسیار واکنش پذیر است وقتی دو عنصر سدیم و کلر در کنار هم قرار بگیرند با انجام یک واکنش شدید و گرماده ترکیب سفید رنگی به جای می گذارند که نمک خوراکی است.
صنعت:محصولات شیمیایی
شرکت تولید کننده:معدنی املاح ایران(سهامی عام)
جایگاه در تولید محصول:میزان تولید44 هزار تن
سهم در تولید کشور18%