پروژه ها

ردیف

نام پروژه

نام شرکت

1پروژه اکتشاف و استخراج و فرآوری از معادن طلای کردستان قلقله ، قبغلوجه ، کرویان توسعه معادن طلای کردستان
2احداث فاز سوم توسعه کارخانه فرآوری کائولنصنایع خاک چینی ایران
3پروژه تولید بلوک سبک گازی با استفاده از ضایعات
4پروژه اکتشاف ذخار پلی متال در استان سیستان و بلوچستان - فاز اولتوسعه معادن پارس  تامین
5پروژه توسعه نمک خوراکی به روش هیدرومیلمعدنی املاح ایران
6 توسعه نورد 650 جهت تولید ریلذوب آهن اصفهان
7پروژه احداث واحد گوگرد زدایی
8افزایش ظرفیت واحد ریخته گری
9پروژه توسعه واحد اکسیژن