پیام هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) با چشم انداز شناخته شدن به عنوان  یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنایع معدنی و فلزی در سطح ملی و بین المللی ماموریت خود را ارزش آفرینی برای کلیه ذی نفعان و ارتقاء ارزش بلند مدت دارایی سهامداران از طریق اداره شرکت ها در حوزه تخصصی صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از طریق ایجاد، مالک شدن و اداره شرکت های دارای پتانسیل قوی در خلق ارزش در حوزه پی جویی، شناسایی، اکتشاف، استخراج و فرآوری کانی های فلزی و غیر فلزی و صنایع وابسته ترجیحاً در حوزه های آهن ، مس و طلا  و بهره گیری از کلیه امکانات و توانمندی های هلدینگ به منظور سرآمدکردن شرکت ها در صنعت مرتبط می داند.
  • ارتقاء قدرت نقد شوندگی سهام شرکتهای فرعی و وابسته
  • مدیریت پرتفوی سهام در راستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر
  • کسب حداکثر ارزش افزوده اقتصادی و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار
  • سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی و فلزی با چرخه بلند مدت
  • دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراکندگی فعالیتهای اقتصادی در راستای برنامه استراتژیک هلدینگ
  • ارتقاء بهره وری در سطح هلدینگ و شرکتهای سرمایه پذیر
                                                                                                               

                                                                                                     هیات مدیره
                                                                                         شرکت سرمایه گذاری صدر تامین